Gia phả tộc NguyễnHuỳnh thị Mỹ An ♀
ngày sanh dd-mm-1996
22 tuổi (24) Bính Tý
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Huỳnh Minh Đạo ♂
56 tuổi (57)
mẹ Võ thị Lâm ♀
(Tâm) 50 tuổi (51)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Huỳnh Minh Đạt ♂ 19 tuổi (21)

chồng 1
Huỳnh Gia Kiên ♂

quan hệ cưới
    không / chưa có con