Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Anh ♂
tên gọi (9 Tân-Trang)
ngày sanh dd-mm-1947
72 tuổi (69) Tân Mẹo
nơi sanh Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Biên ♂ ch
(Châu) thọ 69 tuổi
mẹ Phạm thị Dương ♀ ch
thọ 64 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Biên (Ký) ch thọ 45 tuổi
3. Nguyễn Văn Long (Ánh-Hồng) ch thọ 73 tuổi
5. Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch thọ 24 tuổi
6. Nguyễn Tiếng Lực (Phát) 74 tuổi (76)
7. Nguyễn Thị Tý (Tý) 73 tuổi (74)
9. Nguyễn Mười ♂ ch thọ 8 tuổi

vợ 1
Phan thị Thuỷ ♀
69 tuổi (70) Canh Dần

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀51 tuổi (52)
2. Nguyễn thị Ngọc Dung ♀49 tuổi (51)
3. Nguyễn thị Ngọc Thu ♀47 tuổi (48)
4. Nguyễn Ngọc Thảo ♂45 tuổi (46)
5. Nguyễn Ngọc Sơn ♂44 tuổi (45)
6. Nguyễn Ngọc Bảo ♂42 tuổi (43)
7. Nguyễn Ngọc Quốc ♂40 tuổi (41)