Gia phả tộc NguyễnHuỳnh thị Kim Nữ ♀
ngày sanh dd-mm-1966
53 tuổi (54) Bính Ngọ
nơi sanh Việt Nam
cha Huỳnh Minh Lan ♂ ch
(Ký) thọ 69 tuổi
mẹ Nguyễn thị Biên ♀ ch
(Ký) thọ 45 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch thọ 63 tuổi
3. Huỳnh Minh Tài ♂ 57 tuổi (59)
6. Huỳnh Minh Đạo ♂ 56 tuổi (57)
8. Huỳnh Minh Cường ♂ 48 tuổi (50)
9. Huỳnh Minh Hùng (Tùng) 47 tuổi (48)
10. Huỳnh Minh Út ♂ ch

chồng 1
Nguyễn văn Sang (Hùng)
62 tuổi (63) Đinh Dậu

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Huỳnh Nhi ♀26 tuổi (27)
2. Nguyễn văn Trọng ♂19 tuổi (20)