Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Sang ♂ (rể)
tên gọi (Hùng)
ngày sanh dd-mm-1957
62 tuổi (63) Đinh Dậu
nơi sanh Việt Nam
cha Nguyễn văn Hoà
mẹ Huỳnh thị Thơm

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Huỳnh thị Kim Nữ ♀ 53 tuổi (54) Bính Ngọ
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Huỳnh Nhi ♀26 tuổi (27)
2. Nguyễn văn Trọng ♂19 tuổi (20)