Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Huỳnh Nhi ♀
ngày sanh dd-mm-1993
25 tuổi (27) Quý Dậu
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Nguyễn văn Sang ♂
(Hùng) 61 tuổi (63)
mẹ Huỳnh thị Kim Nữ ♀
53 tuổi (54)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn văn Trọng ♂ 18 tuổi (20)