Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Lê Bích Nguyệt ♀
ngày sanh dd-mm-2001
17 tuổi (19) Tân Tỵ
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Huỳnh Minh Cường ♂
48 tuổi (50)
mẹ Lê thị Bích Ngà ♀
43 tuổi (45)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Huỳnh Lê Minh Đức ♂ 6 tuổi (7)