Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Minh Hùng ♂
tên gọi (Tùng)
ngày sanh dd-mm-1972
47 tuổi (48) Nhâm Tý
nơi sanh Đồng Nai, Việt Nam
cha Huỳnh Minh Lan ♂ ch
(Ký) thọ 69 tuổi
mẹ Nguyễn thị Biên ♀ ch
(Ký) thọ 45 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Huỳnh thị Kim Cương (Ký) ch thọ 63 tuổi
3. Huỳnh Minh Tài ♂ 57 tuổi (59)
6. Huỳnh Minh Đạo ♂ 55 tuổi (57)
7. Huỳnh thị Kim Nữ ♀ 53 tuổi (54)
8. Huỳnh Minh Cường ♂ 48 tuổi (50)
10. Huỳnh Minh Út ♂ ch

vợ 1
Phan thị Hạnh ♀
35 tuổi (36) Giáp Tý

quan hệ ly hôn
 
con
1. Huỳnh Ngọc Phương Vy ♀12 tuổi (13)
2. Huỳnh Quốc Khánh ♂10 tuổi (11)