Gia phả tộc NguyễnHuỳnh Ngọc Phương Vy ♀
ngày sanh dd-mm-2007
12 tuổi (13) Đinh Hợi
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Huỳnh Minh Hùng ♂
(Tùng) 47 tuổi (48)
mẹ Phan thị Hạnh ♀
35 tuổi (36)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Huỳnh Quốc Khánh ♂ 10 tuổi (11)