Gia phả tộc NguyễnĐào Nguyễn Khánh Vân ♀
ngày sanh dd-mm-2012
6 tuổi (8) Nhâm Thìn
cha Đào Duy Nam ♂
37 tuổi (38)
mẹ Nguyễn thị Kim Cúc ♀
36 tuổi (37)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Đào Nguyễn Thảo Trang ♀ 5 tuổi (6)
3. Đào Duy Khang ♂ 1 tuổi (3)