Gia phả tộc NguyễnNguyễn Trần Phương Nghi ♀
tên gọi (Mi Su)
ngày sanh dd-mm-2009
9 tuổi (11) Kỷ Sửu
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Nguyễn Nhật Minh ♂
35 tuổi (37)
mẹ Trần thị Kim Nga ♀
35 tuổi (36)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Trần Nhật Khang (Bill) 3 tuổi (4)