Gia phả tộc NguyễnNguyễn văn Hữu ♂
tên gọi (8 Hữu)
ngày sanh dd-mm-1940
79 tuổi (82) Mậu Dần
cha Nguyễn văn Phúc ♂ ch
mẹ Võ thị Hiền ♀ ch

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Hiền ♀ ch
2. Nguyễn thị Kiển ♀
3. Nguyễn văn Duyệt ♂ ch
4. Nguyễn thị Hương ♀
5. Nguyễn văn Mộc ♂ ch
6. Nguyễn thị Cưu ♀ ch
8. Nguyễn văn Dư ♂ ch thọ 24 tuổi
9. Nguyễn văn Út ♂ ch
10. Nguyễn thị Em ♀ ch

vợ 1
Ngô thị Thỉnh ♀
75 tuổi (76) Giáp Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Dung ♀
2. Nguyễn văn Thỉnh ♂ ch
3. Nguyễn văn Thoảng ♂45 tuổi (46)
4. Nguyễn thị Lệ Thường ♀
5. Nguyễn văn Thượt ♂39 tuổi (40)
6. Nguyễn thị Bé ♀
7. Nguyễn văn Hồng ♂38 tuổi (39)