Gia phả tộc NguyễnTrần Phạm Ánh Ngọc ♀
tên gọi (Mi Sa)
ngày sanh dd-mm-2010
8 tuổi (10) Canh Dần
cha Trần văn Hậu ♂
41 tuổi (43)
mẹ Phạm Tú Sương ♀
33 tuổi (35)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên