Gia phả tộc NguyễnPhan thị Thuỷ ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1950
69 tuổi (70) Canh Dần
cha Phan văn Hợi
mẹ Đỗ thị Ne

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang) 72 tuổi (69) Tân Mẹo
quan hệ: cưới

con
1. Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀51 tuổi (52)
2. Nguyễn thị Ngọc Dung ♀49 tuổi (51)
3. Nguyễn thị Ngọc Thu ♀47 tuổi (48)
4. Nguyễn Ngọc Thảo ♂45 tuổi (46)
5. Nguyễn Ngọc Sơn ♂44 tuổi (45)
6. Nguyễn Ngọc Bảo ♂42 tuổi (43)
7. Nguyễn Ngọc Quốc ♂40 tuổi (41)