Gia phả tộc NguyễnĐặng Hồng Phúc ♂
ngày sanh dd-mm-2009
10 tuổi (11) Kỷ Sửu
nơi sanh Chơn Thành, Việt Nam
cha Đặng Minh Tâm ♂
38 tuổi (39)
mẹ Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀
50 tuổi (52)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên