Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Ngọc Dung ♀
ngày sanh dd-mm-1970
49 tuổi (51) Kỷ Dậu
nơi sanh Chơn Thành, Việt Nam
cha Nguyễn Ngọc Anh ♂
(9 Tân-Trang) 72 tuổi (69)
mẹ Phan thị Thuỷ ♀
69 tuổi (70)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀ 51 tuổi (52)
3. Nguyễn thị Ngọc Thu ♀ 47 tuổi (48)
4. Nguyễn Ngọc Thảo ♂ 45 tuổi (46)
5. Nguyễn Ngọc Sơn ♂ 44 tuổi (45)
6. Nguyễn Ngọc Bảo ♂ 42 tuổi (43)
7. Nguyễn Ngọc Quốc ♂ 40 tuổi (41)

chồng 1
Nguyễn Ngọc Thành ♂
51 tuổi (52) Mậu Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Ngọc Dung Anh (Bé Nhi)25 tuổi (26)
2. Nguyễn Ngọc Uyên Vy (bé ba)15 tuổi (16)