Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Dung Anh ♀
tên gọi (Bé Nhi)
ngày sanh dd-mm-1994
24 tuổi (26) Giáp Tuất
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Nguyễn Ngọc Thành ♂
50 tuổi (52)
mẹ Nguyễn thị Ngọc Dung ♀
48 tuổi (51)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Ngọc Uyên Vy (bé ba) 15 tuổi (16)