Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Uyên Vy ♀
tên gọi (bé ba)
ngày sanh dd-mm-2004
15 tuổi (16) Giáp Thân
nơi sanh tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
cha Nguyễn Ngọc Thành ♂
50 tuổi (52)
mẹ Nguyễn thị Ngọc Dung ♀
48 tuổi (51)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn Ngọc Dung Anh (Bé Nhi) 24 tuổi (26)