Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Thảo ♂
ngày sanh dd-mm-1974
45 tuổi (46) Giáp Dần
nơi sanh Chơn Thành, Việt Nam
cha Nguyễn Ngọc Anh ♂
(9 Tân-Trang) 72 tuổi (69)
mẹ Phan thị Thuỷ ♀
69 tuổi (70)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀ 50 tuổi (52)
2. Nguyễn thị Ngọc Dung ♀ 48 tuổi (51)
3. Nguyễn thị Ngọc Thu ♀ 47 tuổi (48)
5. Nguyễn Ngọc Sơn ♂ 43 tuổi (45)
6. Nguyễn Ngọc Bảo ♂ 41 tuổi (43)
7. Nguyễn Ngọc Quốc ♂ 40 tuổi (41)

vợ 1
Trần thị Thanh Bình ♀
42 tuổi (44) Bính Thìn

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Hùng Anh (Noel)13 tuổi (15)
2. Nguyễn Thảo Anh (Kitty)6 tuổi (8)