Gia phả tộc NguyễnNguyễn Mười ♂ ch
ngày sanh 1954 - 1961
thọ 8 tuổi
ngày giỗ 13-08 AL
nơi chôn cất Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Biên ♂ ch
(Châu) thọ 69 tuổi
mẹ Phạm thị Dương ♀ ch
thọ 64 tuổi

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Biên (Ký) ch thọ 45 tuổi
3. Nguyễn Văn Long (Ánh-Hồng) ch thọ 73 tuổi
5. Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch thọ 24 tuổi
6. Nguyễn Tiếng Lực (Phát) 74 tuổi (77)
7. Nguyễn Thị Tý (Tý) 73 tuổi (75)
8. Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang) 72 tuổi (70)