Gia phả tộc NguyễnNguyễn Hùng Anh ♂
tên gọi (Noel)
ngày sanh dd-mm-2005
13 tuổi (15) Ất Dậu
nơi sanh Thủ Dầu Một, Bình Dương
cha Nguyễn Ngọc Thảo ♂
45 tuổi (46)
mẹ Trần thị Thanh Bình ♀
42 tuổi (44)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn Thảo Anh (Kitty) 6 tuổi (8)