Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Sơn ♂
ngày sanh dd-mm-1975
43 tuổi (45) Ất Mẹo
nơi sanh Việt Nam
cha Nguyễn Ngọc Anh ♂
(9 Tân-Trang) 72 tuổi (69)
mẹ Phan thị Thuỷ ♀
69 tuổi (70)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀ 50 tuổi (52)
2. Nguyễn thị Ngọc Dung ♀ 48 tuổi (51)
3. Nguyễn thị Ngọc Thu ♀ 47 tuổi (48)
4. Nguyễn Ngọc Thảo ♂ 45 tuổi (46)
6. Nguyễn Ngọc Bảo ♂ 41 tuổi (43)
7. Nguyễn Ngọc Quốc ♂ 40 tuổi (41)

vợ 1
Đỗ thị Vân ♀
44 tuổi (46) Giáp Dần

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Đỗ Khánh Linh ♀15 tuổi (17)
2. Nguyễn Đỗ Bảo Kha ♂10 tuổi (12)