Gia phả tộc NguyễnBùi Thừa ♂
ngày sanh dd-mm-1967
52 tuổi (53) Đinh Mùi
nơi sanh Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Bùi Qua ♂ ch
(Nhứt) thọ 66 tuổi
mẹ Nguyễn thị Cứng ♀
(Nhứt) 91 tuổi (92)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Bùi thị Nhứt ♀
2. Bùi văn Thanh (Nhì) ch
3. Bùi thị Nhị ♀ 68 tuổi (69)
4. Bùi thị Búp ♀
5. Bùi thị Bông ♀ ch
6. Bùi thị Xanh ♀ ch
7. Bùi thị Phương ♀
8. Bùi văn Lâm (9 Lớn) 60 tuổi (61)
9. Bùi thị Khôn ♀ ch
10. Bùi thị Hết ♀
11. Bùi thị Hơi ♀ 53 tuổi (54)
13. Bùi Minh Thiên ♂ 49 tuổi (50)

vợ 1
Trịnh Thị Bích Liên ♀
45 tuổi (46) Giáp Dần

quan hệ cưới
 
con
3. Bùi thị Thu Ngân ♀25 tuổi (26)
4. Bùi Đức Trọng ♂23 tuổi (24)
5. Bùi Đức Đạt ♂14 tuổi (15)