Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Quốc ♂
ngày sanh dd-mm-1979
40 tuổi (41) Kỷ Mùi
nơi sanh Việt Nam
cha Nguyễn Ngọc Anh ♂
(9 Tân-Trang) 72 tuổi (69)
mẹ Phan thị Thuỷ ♀
69 tuổi (70)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀ 50 tuổi (52)
2. Nguyễn thị Ngọc Dung ♀ 48 tuổi (51)
3. Nguyễn thị Ngọc Thu ♀ 47 tuổi (48)
4. Nguyễn Ngọc Thảo ♂ 45 tuổi (46)
5. Nguyễn Ngọc Sơn ♂ 43 tuổi (45)
6. Nguyễn Ngọc Bảo ♂ 41 tuổi (43)

vợ 1
Nguyễn thị Kim Trí ♀
35 tuổi (36) Giáp Tý

quan hệ ly hôn
 
con
1. Nguyễn Đông Nhi ♀7 tuổi (9)