Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Kim Trí ♀ (dâu)
ngày sanh dd-mm-1984
35 tuổi (36) Giáp Tý
cha Nguyễn Viết Thành
mẹ Nguyễn thị Niệm

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Nguyễn Ngọc Quốc ♂ 40 tuổi (41) Kỷ Mùi
quan hệ: ly hôn

con
1. Nguyễn Đông Nhi ♀7 tuổi (9)