Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Hồng ♀
tên gọi (Tầm)
ngày sanh dd-mm-1983
36 tuổi (37) Quý Hợi
nơi sanh Đức Minh, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Nguyễn Hùng ♂
(Hùng bò)
mẹ Bùi thị Hết ♀

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn văn Tơ ♂
3. Nguyễn thị Thảo Ly ♀
4. Nguyễn Phi ♂

chồng 1
Nguyễn Ngọc Thanh ♂
40 tuổi (41) Kỷ Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Ngọc Phương ♀17 tuổi (19)
2. Nguyễn Ngọc Đông ♂13 tuổi (15)