Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Bảo ♂
ngày sanh dd-mm-1977
41 tuổi (43) Đinh Tỵ
cha Nguyễn Ngọc Anh ♂
(9 Tân-Trang) 72 tuổi (69)
mẹ Phan thị Thuỷ ♀
69 tuổi (70)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Ngọc Mỹ ♀ 50 tuổi (52)
2. Nguyễn thị Ngọc Dung ♀ 48 tuổi (51)
3. Nguyễn thị Ngọc Thu ♀ 47 tuổi (48)
4. Nguyễn Ngọc Thảo ♂ 45 tuổi (46)
5. Nguyễn Ngọc Sơn ♂ 43 tuổi (45)
7. Nguyễn Ngọc Quốc ♂ 40 tuổi (41)

vợ 1
Trần Lê Cẩm Vân (Thanh Trà)
34 tuổi (36) Giáp Tý

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn Trần Bảo Ngọc ♀9 tuổi (11)
2. Nguyễn Trần Bảo Khang ♂6 tuổi (2020)