Gia phả tộc NguyễnVõ Sáng ♂ (rể)
ngày sanh dd-mm-1948
71 tuổi (72) Mậu Tý
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ Tu (ông Trương)
mẹ Nguyễn thị Trương

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
vợ
Nguyễn Thị Tý (Tý) 73 tuổi (74) Bính Tuất
quan hệ: cưới

con
1. Võ thị Thu Trúc ♀51 tuổi (52)
2. Võ thị Thu Liễu ♀49 tuổi (50)
3. Võ Thanh Quý ♂46 tuổi (47)
4. Võ Thanh Thuận ♂43 tuổi (44)
5. Võ thị Thu Tiện ♀40 tuổi (41)
6. Võ Thanh Tặng ♂38 tuổi (39)