Gia phả tộc NguyễnNguyễn Ngọc Đông ♂
ngày sanh dd-mm-2005
13 tuổi (15) Ất Dậu
cha Nguyễn Ngọc Thanh ♂
40 tuổi (41)
mẹ Nguyễn thị Hồng ♀
(Tầm) 36 tuổi (37)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Ngọc Phương ♀ 17 tuổi (19)