Gia phả tộc NguyễnVõ thị Thu Trúc ♀
ngày sanh dd-mm-1968
50 tuổi (52) Mậu Thân
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ Sáng ♂
70 tuổi (72)
mẹ Nguyễn Thị Tý ♀
(Tý) 73 tuổi (74)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Võ thị Thu Liễu ♀ 48 tuổi (50)
3. Võ Thanh Quý ♂ 46 tuổi (47)
4. Võ Thanh Thuận ♂ 42 tuổi (44)
5. Võ thị Thu Tiện ♀ 39 tuổi (41)
6. Võ Thanh Tặng ♂ 38 tuổi (39)

chồng 1
Nguyễn Hùng ♂
58 tuổi (60) Canh Tý

quan hệ cưới
 
con
1. Nguyễn thị Vân ♀31 tuổi (32)
2. Nguyễn thị Mỹ Trang ♀27 tuổi (29)
3. Nguyễn Hoàng ♂26 tuổi (28)