Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Vân ♀
ngày sanh dd-mm-1988
31 tuổi (32) Mậu Thìn
nơi sanh Việt Nam
cha Nguyễn Hùng ♂
58 tuổi (60)
mẹ Võ thị Thu Trúc ♀
50 tuổi (52)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Nguyễn thị Mỹ Trang ♀ 27 tuổi (29)
3. Nguyễn Hoàng ♂ 26 tuổi (28)

chồng 1
Trần Thanh Tân ♂
36 tuổi (37) Quý Hợi

quan hệ cưới
 
con
1. Trần Gia Hào ♂5 tuổi (2020)
2. Trần Gia Huy (Wings)1 tuổi (2)