Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Mỹ Trang ♀
ngày sanh dd-mm-1991
28 tuổi (29) Tân Mùi
nơi sanh Việt Nam
cha Nguyễn Hùng ♂
58 tuổi (60)
mẹ Võ thị Thu Trúc ♀
50 tuổi (52)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Vân ♀ 31 tuổi (32)
3. Nguyễn Hoàng ♂ 27 tuổi (28)

chồng 1
Lê Bá Phước (Bi)
30 tuổi (31) Kỷ Tỵ

quan hệ ly hôn
 
con
1. Lê Nguyễn Phúc Hậu (cu Bo)8 tuổi (10)