Gia phả tộc NguyễnNguyễn Hoàng ♂
ngày sanh dd-mm-1992
26 tuổi (28) Nhâm Thân
nơi sanh Việt Nam
cha Nguyễn Hùng ♂
58 tuổi (60)
mẹ Võ thị Thu Trúc ♀
50 tuổi (52)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Vân ♀ 31 tuổi (32)
2. Nguyễn thị Mỹ Trang ♀ 27 tuổi (29)