Gia phả tộc NguyễnPhan Thanh Trung ♂
ngày sanh dd-mm-2003
16 tuổi (17) Quý Mùi
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Phan Cường ♂
48 tuổi (53)
mẹ Võ thị Thu Liễu ♀
49 tuổi (50)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên