Gia phả tộc NguyễnVõ Thanh Quý ♂
ngày sanh dd-mm-1973
46 tuổi (47) Quý Sửu
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ Sáng ♂
70 tuổi (72)
mẹ Nguyễn Thị Tý ♀
(Tý) 73 tuổi (74)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ thị Thu Trúc ♀ 50 tuổi (52)
2. Võ thị Thu Liễu ♀ 49 tuổi (50)
4. Võ Thanh Thuận ♂ 42 tuổi (44)
5. Võ thị Thu Tiện ♀ 39 tuổi (41)
6. Võ Thanh Tặng ♂ 38 tuổi (39)

vợ 1
Trần thị Dư ♀
41 tuổi (42) Mậu Ngọ

quan hệ cưới
 
con
1. Võ Trọng Hiếu ♂16 tuổi (18)
2. Võ Thanh Huyền ♀12 tuổi (13)