Gia phả tộc NguyễnVõ Trọng Hiếu ♂
ngày sanh dd-mm-2002
16 tuổi (18) Nhâm Ngọ
nơi sanh Chơn Thành, Việt Nam
cha Võ Thanh Quý ♂
46 tuổi (47)
mẹ Trần thị Dư ♀
41 tuổi (42)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Võ Thanh Huyền ♀ 12 tuổi (13)