Gia phả tộc NguyễnVõ Thanh Huyền ♀
ngày sanh dd-mm-2007
12 tuổi (13) Đinh Hợi
nơi sanh Chơn Thành, Việt Nam
cha Võ Thanh Quý ♂
46 tuổi (47)
mẹ Trần thị Dư ♀
40 tuổi (42)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ Trọng Hiếu ♂ 16 tuổi (18)