Gia phả tộc NguyễnVõ Thanh Thuận ♂
ngày sanh dd-mm-1976
42 tuổi (44) Bính Thìn
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ Sáng ♂
70 tuổi (72)
mẹ Nguyễn Thị Tý ♀
(Tý) 73 tuổi (74)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ thị Thu Trúc ♀ 50 tuổi (52)
2. Võ thị Thu Liễu ♀ 48 tuổi (50)
3. Võ Thanh Quý ♂ 46 tuổi (47)
5. Võ thị Thu Tiện ♀ 39 tuổi (41)
6. Võ Thanh Tặng ♂ 38 tuổi (39)

vợ 1
Nguyễn thị Tuyết Nga ♀
39 tuổi (41) Kỷ Mùi

quan hệ cưới
 
con
1. Võ thị Thảo Nhi ♀15 tuổi (17)
2. Võ thị Thảo Linh ♀12 tuổi (14)
3. Võ thị Thảo Ngọc ♀4 tuổi (6)