Gia phả tộc NguyễnVõ thị Thảo Nhi ♀
ngày sanh dd-mm-2003
15 tuổi (17) Quý Mùi
nơi sanh Việt Nam
cha Võ Thanh Thuận ♂
42 tuổi (44)
mẹ Nguyễn thị Tuyết Nga ♀
39 tuổi (41)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Võ thị Thảo Linh ♀ 12 tuổi (14)
3. Võ thị Thảo Ngọc ♀ 4 tuổi (6)