Gia phả tộc NguyễnLê thị Ngọc Thi ♀
ngày sanh dd-mm-1997
21 tuổi (23) Đinh Sửu
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Lê Thanh Lâm ♂
44 tuổi (45)
mẹ Võ thị Thu Tiện ♀
39 tuổi (41)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Lê thị Trà My ♀ 13 tuổi (14)
3. Lê Võ Duy ♂ 10 tuổi (12)