Gia phả tộc NguyễnLê thị Trà My ♀
ngày sanh dd-mm-2006
13 tuổi (14) Bính Tuất
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Lê Thanh Lâm ♂
44 tuổi (45)
mẹ Võ thị Thu Tiện ♀
39 tuổi (41)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê thị Ngọc Thi ♀ 21 tuổi (23)
3. Lê Võ Duy ♂ 10 tuổi (12)