Gia phả tộc NguyễnNguyễn Đông Nhi ♀
ngày sanh dd-mm-2011
7 tuổi (9) Tân Mẹo
cha Nguyễn Ngọc Quốc ♂
40 tuổi (41)
mẹ Nguyễn thị Kim Trí ♀
35 tuổi (36)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên