Gia phả tộc NguyễnLê Võ Duy ♂
ngày sanh dd-mm-2008
10 tuổi (12) Mậu Tý
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Lê Thanh Lâm ♂
44 tuổi (45)
mẹ Võ thị Thu Tiện ♀
39 tuổi (41)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Lê thị Ngọc Thi ♀ 21 tuổi (23)
2. Lê thị Trà My ♀ 13 tuổi (14)