Gia phả tộc NguyễnVõ Thanh Tặng ♂
ngày sanh dd-mm-1981
38 tuổi (39) Tân Dậu
nơi sanh Quảng Ngãi, Việt Nam
cha Võ Sáng ♂
70 tuổi (72)
mẹ Nguyễn Thị Tý ♀
(Tý) 73 tuổi (74)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Võ thị Thu Trúc ♀ 50 tuổi (52)
2. Võ thị Thu Liễu ♀ 49 tuổi (50)
3. Võ Thanh Quý ♂ 46 tuổi (47)
4. Võ Thanh Thuận ♂ 42 tuổi (44)
5. Võ thị Thu Tiện ♀ 39 tuổi (41)

vợ 1
Lê thị Thuỳ Trang ♀
32 tuổi (33) Đinh Mẹo

quan hệ cưới
 
con
1. Võ Minh Thư ♀8 tuổi (9)
2. Võ Thảo Vy ♀2 tuổi (4)