Gia phả tộc NguyễnNguyễn thị Hồng Hân ♀ ch
ngày sanh 2003 - 2017
thọ 15 tuổi
ngày giỗ 15-12 AL
cha Nguyễn văn Lâm ♂
49 tuổi (51)
mẹ Đoàn thị Kim Loan ♀
44 tuổi (46)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Nguyễn thị Hồng Huệ ♀ 24 tuổi (25)
2. Nguyễn Nhật Hào ♂ 22 tuổi (23)