Gia phả tộc NguyễnLê Nguyễn Phúc Hậu ♂
tên gọi (cu Bo)
ngày sanh dd-mm-2010
8 tuổi (10) Canh Dần
nơi sanh Chơn Thành, Việt Nam
cha Lê Bá Phước ♂
(Bi) 30 tuổi (31)
mẹ Nguyễn thị Mỹ Trang ♀
28 tuổi (29)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên