Gia phả tộc NguyễnĐỗ Ngọc Chữ ♂
tên gọi (Chữ, Lâm)
ngày sanh dd-mm-1967
51 tuổi (53) Đinh Mùi
nơi sanh Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Đỗ Ngọc Da ♂ ch
mẹ Đoàn thị Năm ♀
(Chữ) 73 tuổi (74)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Đỗ thị Thanh Truyền ♀ 49 tuổi (50)
3. Đỗ thị Mỹ Dung ♀ ch thọ 1 tuổi

vợ 1
Nguyễn thị Huyền Khương ♀
51 tuổi (52) Mậu Thân

quan hệ cưới
 
con
1. Đỗ Ngọc Chương ♂29 tuổi (31)
2. Đỗ thị Kim Vy ♀26 tuổi (28)