Gia phả tộc NguyễnĐoàn thị Năm ♀ (dâu)
tên gọi (Chữ)
ngày sanh dd-mm-1946
73 tuổi (74) Bính Tuất

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
chồng
Đỗ Ngọc Da ♂ ch
quan hệ: cưới

con
1. Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm)52 tuổi (53)
2. Đỗ thị Thanh Truyền ♀49 tuổi (50)
3. Đỗ thị Mỹ Dung ♀ chthọ 1 tuổi