Gia phả tộc NguyễnĐỗ thị Thanh Truyền ♀
ngày sanh dd-mm-1970
49 tuổi (50) Canh Tuất
nơi sanh Đức Tân, Mộ Đức, Quảng Ngãi
cha Đỗ Ngọc Da ♂ ch
mẹ Đoàn thị Năm ♀
(Chữ) 73 tuổi (74)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ Ngọc Chữ (Chữ, Lâm) 51 tuổi (53)
3. Đỗ thị Mỹ Dung ♀ ch thọ 1 tuổi

chồng 1
Phạm Ngọc Tập ♂
47 tuổi (49) Tân Hợi

quan hệ cưới
 
con
1. Phạm Ngọc Trung ♂25 tuổi (27)
2. Phạm Ngọc Hậu ♂22 tuổi (23)