Gia phả tộc NguyễnĐỗ Ngọc Chương ♂
ngày sanh dd-mm-1990
29 tuổi (31) Kỷ Tỵ
cha Đỗ Ngọc Chữ ♂
(Chữ, Lâm) 51 tuổi (53)
mẹ Nguyễn thị Huyền Khương ♀
51 tuổi (52)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
2. Đỗ thị Kim Vy ♀ 26 tuổi (28)

vợ 1
Trương Thuý Nhung ♀
25 tuổi (27) Quý Dậu

quan hệ cưới
    không / chưa có con