Gia phả tộc NguyễnĐỗ thị Kim Vy ♀
ngày sanh dd-mm-1992
26 tuổi (28) Nhâm Thân
cha Đỗ Ngọc Chữ ♂
(Chữ, Lâm) 52 tuổi (53)
mẹ Nguyễn thị Huyền Khương ♀
51 tuổi (52)

địa chỉ, liên hệ, ghi chú

dành riêng cho thành viên
anh chị em
1. Đỗ Ngọc Chương ♂ 29 tuổi (31)

chồng 1
Trần Huân Chương ♂
29 tuổi (31) Kỷ Tỵ

quan hệ cưới
    không / chưa có con